Psikofarma »

Aripiprazole

Aripiprazol (Aripiprazole)

Temmuz 16, 2016 – 7:04 pm | 345 Kez Görüntülendi

Aripiprazol (Aripiprazole)
Aripiprazole (aripiprazol) ne için kullanılır?
Aripiprazole (aripiprazol) genellikle şizofreni veya psikoz gibi hastalıkları …

Read the full story »
Antidepresan İlaçlar

Antidepresan İlaçlar »»» Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. kimyasal yapılarına ya da etki düzeneklerine göre sınıflandırılırlar.

Antimanik İlaçlar

Antimanik İlaçlar »»» Zihin Dengeleyiciler Depakene Depakote sprinkles Lamictal (lamatrogine) Lithium (lithium carbonate) Eskalith Lithobid

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik İlaçlar»»» Şizofrenideki düşünce bozukluğu, hallüsinasyonlar ve delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler

Anksiyolitik İlaçlar

Anksiyolitik Sedatif Hipnotik ilaçlar »»» anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Diğer bir deyişle kaygı ve korku gidericiler olarak da adlandırılırlar

Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik ilaçlar »»» Epilepsinin yanı sıra epileptik olmayan nöbetlerin tedavisinde de kullanılılan ilaçlar Fenitoin Karbamazepin Barbitüratlar

Abilify, antidepresan, antidepresanlar, Antipsikotik İlaçlar, Bipolar İlaçları, ilaç, ilaçlar »

Arifay 30 Mg Kısa Ürün Bilgisi

Ağustos 12, 2016 – 12:47 pm | 54 Kez Görüntülendi
arifay-30-mg

Arifay 30 Mg Kısa Ürün Bilgisi

  1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: ARIFAY 30 mg Ağızda Dağılan Tablet
  2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM: Etkin madde: Aripiprazol 30 mg

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 111.00 mg Asesülfam potasyum 7.5 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

  1. FARMASÖTİK FORM

Ağızda dağılan tablet. Yuvarlak, bir yüzünde ‘30’ basılı, diğer yüzü çentikli, beyaz-beyazımsı, ağızda dağılan tablet.

  1. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ARIFAY yetişkin ve ergenlerde (15 yaş ve üzeri) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni şizofreni epizodlarının tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin devamlılığında) endikedir.

ARIFAY yetişkinlerde bipolar I Bozuklukla ilişkili akut manik epizodların tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I hastalarında stabilitenin sağlanması ve reküransın önlenmesinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji

Yetişkinlerde

Şizofrenide

ARIFAY’ın önerilen başlangıç dozu öğünlerin zamanı dikkate alınmaksızın günde tek doz verilen 10 veya 15 mg/gün’dür. ARIFAY’ın idame dozu günde 15 mg’dır. Klinik çalışmalarda ARIFAY’ın 10-30 mg/gün doz aralığında etkili olduğu gösterilmiştir. Günlük maksimum doz 30 mg’ı aşmamalıdır.

Bipolar Manide

ARIFAY, öğünlerin zamanı dikkate alınmaksızın günde tek doz olarak verilmelidir, başlangıç dozu genellikle günde 15 veya 30 mg’dır. Eğer gerekliyse, doz ayarlaması 24 saatten daha kısa sürede yapılmamalıdır. Antimanik etkililiği (3-12 hafta) 15-30 mg/gün doz aralığı için klinik çalışmalarla ispatlanmıştır. 30 mg/gün’ün üzerindeki dozların güvenliliği klinik çalışmalar ile değerlendirilmiş değildir.

Bipolar I Bozuklukta yeni mani epizodlarının önlenmesi

Aripiprazol kullanan hastalarda manik epizodların tekrarlanmasını engellemek için, tedaviye aynı dozla devam edilmelidir. Doz azaltılmasını da içeren günlük doz ayarlamalarında, klinik durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Aripiprazol ilavesi ile devam eden tedavisinde hastanın düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Pediatrik popülasyon

Ergenlerde (15 yaş ve üzeri) şizofreni

Önerilen doz öğünlerin zamanı dikkate alınmaksızın günde tek doz olarak 10 mg/gün’dür. Tedavi ilk 2 gün, 2 mg doz ile başlatılmalı ve sonraki 2 gün 5mg’a titre edilerek önerilen günlük doz 10 mg’a ulaşılmalıdır. Uygun olduğunda, birbirini takip eden doz artışları, günlük maksimum doz 30 mg’ı geçmeyecek şekilde, 5 mg’lık dozlarla uygulanmalıdır.

ARIFAY 10-30 mg/gün doz aralığında etkilidir. Günlük 10 mg’ı aşan dozlardaki etkinliği, ergenlerde çalışılmamıştır ancak bazı hastalar yüksek dozdan fayda görebilirler.

Uygulama şekli:

Ağız yoluyla alınır.

ARIFAY Tablet aç veya tok karnına yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği: Hafif-orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalar için doz ayarlaması önerilmemektedir. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda mevcut veriler, tavsiyede bulunmak için yetersizdir. Bu hastalarda, dozlama dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir. Buna ek olarak, 30 mg’lık maksimum günlük doz, şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 5.2).

Pediyatrik popülasyon: ARIFAY’ın 15 yaşın altındaki çocuklarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon: 65 yaş ve üzerindeki hastalarda ARIFAY’ın şizofreni, Bipolar I bozukluk tedavisindeki etkililiği belirlenmemiştir. Bu popülasyonun yüksek hassasiyetinden dolayı, klinik faktörler uygun olduğu zaman daha düşük başlangıç dozu düşünülmelidir (Bkz. Bölüm 4.4). Yazının devamını oku… »

Klozapin (Clozapine – Klozapin)

Haziran 12, 2016 – 7:18 pm | 382 Kez Görüntülendi
Klozapin Clozapine

Klozapin (Clozapine – Klozapin)
Clozapine (klozapin) ne için kullanılır?
Clozapine (klozapin) genellikle şizofreni veya psikoz …

NETROLEX 250 mg film tablet

Mayıs 26, 2016 – 1:05 am | 321 Kez Görüntülendi
NETROLEX 250 mg film tablet

NETROLEX 250 mg film tablet – KULLANMA TALİMATI
Ağızdan alınır.  Etkin madde: Her film …

Korint 10 Mg Film Tablet-Kısa Ürün Bilgisi

Mart 5, 2016 – 12:12 pm | 244 Kez Görüntülendi
Korint

Korint 10 Mg Film Tablet-Kısa Ürün Bilgisi

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KORİNT 10 mg …

AKINETON® 2 mg Tablet

Şubat 9, 2015 – 1:25 am | 7.481 Kez Görüntülendi
Akineton_Tablet_2_mg

AKINETON® 2 mg Tablet
Formülü
1 Akineton® Tablet 2 mg biperidenhidroklorür içerir. Akineton® Tablet’in bileşiminde …

SAYFREN® 5 Mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Ocak 30, 2015 – 10:24 pm | 4.018 Kez Görüntülendi
Sayfren_5mg

SAYFREN® 5 Mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi
1- BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SAYFREN® 5 mg …

PADEN 300 mg Sert Kapsül

Eylül 13, 2013 – 11:15 am | 2.540 Kez Görüntülendi
Paden

PADEN 300 mg sert kapsül; kullanma talimatı
Ağızdan alınır.
· Etkin madde:
Her bir kapsül 300 …

XEPLION 150mg

Ağustos 30, 2013 – 5:39 pm | 9.767 Kez Görüntülendi
Xeplion

XEPLION 150mg/1.5ml IM uzun salımlı süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör kullanma talimatı
Kas içine …

İGNİS 30 mg tablet (KULLANMA TALİMATI)

Temmuz 12, 2013 – 11:26 pm | 4.743 Kez Görüntülendi
ignis

İGNİS 30 mg tablet (KULLANMA TALİMATI)
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her tablet, 30 mg …

MOLREM 30 Mg Efervesan Tablet

Mart 29, 2013 – 4:32 pm | 2.164 Kez Görüntülendi
molrem

MOLREM 30 Mg Efervesan Tablet
Kullanma Talimatı
Ağızdan alınır.
• Etkin madde(ler): 30 mg mirtazapin.
• Yardımcı …

QUELEPT 25 mg film tablet

Şubat 3, 2013 – 9:33 pm | 2.764 Kez Görüntülendi
Bipolar Tedavisi

QUELEPT 25 mg film tablet (Kullanma Talimatı)
Ağız yoluyla alınır.
• Etkin madde:
25 mg ketiapin …